Położenie

Kryniczno jest jedną z 15 wsi wchodzących w skład gminy Wisznia Mała. Gmina ta położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego i obejmuje obszar pomiędzy rzeką Widawą na południu a Wzgórzami Trzebnickimi na północy. Od południa sąsiaduje z miastem Wrocław, od północnego zachodu z gminą Oborniki Śląskie, od północnego wschodu z gminą Długołęka, a od północy z gminą Trzebnica.

Gmina Wisznia Mała położona jest na obszarze wysokości od 110 – 230 m. npm, o zróżnicowanych stosunkach morfologicznych. W obrębie gminy wyróżnia się następujące jednostki morfologiczne ( wg rejonizacji przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska wg Walczaka ) :

  • dolina rzeki Widawy
  • równina Oleśnicka
  • wysoczyzna moreny dennej
  • równina sandrowa
  • doliny rzeczne
  • Wzgórza Trzebnickie

Wieś Kryniczno usytuowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 359 dawniej krajowej nr 5 oraz dróg powiatowych do Rogoża i Malina. Na północnej granicy znajduje się zjazd z drogi ekspresowej S5 o nazwie Węzeł Kryniczno. Przeważa zabudowa zagrodowa zwarta.

Dane administracyjne:

  • województwo: dolnośląskie
  • powiat: trzebnicki
  • gmina: Wisznia Mała
  • kod pocztowy: 55-114

Wykorzystano materiały udostępnione przez UG Wiszenia Mała.