Aktualności

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) I PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Mieszkańcy, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli do Urzędu Gminy Wisznia Mała zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o zrobienie tego niezwłocznie – najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

(druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, na stronie internetowej: www.wiszniamala.pl oraz w aktualnym wydaniu gazety „Wieści Gminne” ).

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, za pomocą poczty tradycyjnej, mailowo: ug@wiszniamala.pl lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą: epuap.gov.pl