Aktualności

Upały – braki wody

Szanowni Państwo,

z uwagi na brak opadów i wysokie temperatury PGK sp. z o.o. w Wiszni Malej prosi mieszkańców o ograniczenie podlewania woda z sieci wodociągowej wszelkich upraw i terenów zielonych. Spółka ma obowiązek zapewnienia ciągłości dostawy wody na cele socjalno-bytowe. Ujęcia maja określona wydajność co może spowodować, ze ilość wody na cele spożywcze będzie niewystarczającą. Prośba dotyczy wszystkich korzystających z wody na terenie Gminy Wisznia Mała.

Sprawa dotyczy również nocnego podlewania jak i napełniania basenów.