Turystyka


Za jedn? z g??ównych atrakcji turystycznych Kryniczna mo??na uzna? tras? rowerow? z Wroc??awia do Trzebnicy. Szlak prowadzi bezpo??rednio po obrze??ach naszej miejscowo??ci. Poni??ej mapa trasy (kolor czerwony symbolizuje tras?):


Dla bardziej wymagaj?cych w bezpo??rednim s?siedztwie Kryniczna znajduje si? jedno z najwi?kszych pól golfowych na Dolnym ??l?sku - TOYA.

 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...