Położenie wsi Kryniczno

   Kryniczno jest jedną z 15 wsi wchodzących w skład gminy Wisznia Mała. Gmina ta położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego i obejmuje obszar pomiędzy rzeką Widawą na południu a Wzgórzami Trzebnickimi na północy. Od południa sąsiaduje z miastem Wrocław, od północnego zachodu z gminą Oborniki Śląskie, od północnego wschodu z gminą Długołęka, a od północy z gminą Trzebnica.   Gmina Wisznia Mała położona jest na obszarze wysokości od 110 – 230 m. npm, o zróżnicowanych stosunkach morfologicznych. W obrębie gminy wyróżnia się następujące jednostki morfologiczne ( wg rejonizacji przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska wg Walczaka ) :
dolina rzeki Widawy
równina Oleśnicka
wysoczyzna moreny dennej
równina sandrowa
doliny rzeczne
Wzgórza Trzebnickie

   Wieś Kryniczno usytuowana jest wzdłuż drogi krajowej nr 5 oraz dróg powiatowych do Rogoża i Malina. Przeważa zabudowa zagrodowa zwarta.


Dane administracyjne:

    województwo: dolnośląskie
    powiat: trzebnicki
    gmina: Wisznia Mała
    kod pocztowy: 55-114


                                    Margot
 

Wykorzystano materiały udostępnione przez UG Wiszenia Mała.
 
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Michał Klin, Design: Tomasz Matyga ...