Og??oszenia

Wycieczka do ?wieradowa 2021-08-03
W dniu 7.08.2021 (sobota) organizujemy  wycieczk? do ?wieradowa Zdrój. Przejazd finansowany jest ze ??rodków Funduszu So??eckiego. Od ka??dego uczestnika zbieramy po 20z?? na pokrycie kosztów przewodnika i ubezpieczenia.
Plan wyjazdu:
start z Kryniczna o 7:00
w ?wieradowie spacer z przewodnikiem przez miasto w kierunku wie??y widokowej
dla ch?tnych mo??liwo??? wej??cia na Sky Walk (op??ata indywidualna)
powrót do centrum miasta i przerwa na w??asne potrzeby
powrót do Kryniczna oko??o godziny 19.
Zapisy i wpisowe u Pani So??tys.

Autor: Rada So??ecka   komentarze [0] [FB: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozsypanie kamienia 2021-05-21

Dzisiaj o 19:00 kolejna mobilizacja - potrzebni g??ównie m???czy??ni do rozsypania kamienia ozdobnego pod drzewa i krzewy na placu zabaw (Spacerowa) i w centrum Kryniczna.
Przyda??yby si? taczki i ??opaty!


Autor: Rada So??ecka   komentarze [0] [FB: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wiosenne porz?dki w centrum Kryniczna 2021-05-17

Pogoda dopisuje, przyrodda nie pró??nuje. Zapraszmay wszystkich ch?tnych do uporz?dkowania centrum naszej wioski we ??rode 19 maja o godz. 19.00.  


Autor: Rada So??ecka czytaj więcej...   komentarze [0] [FB: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I rata podatku od nieruchomo?ci 2021-03-09

 Przypominamy o up?ywaj?cym terminie op?acenia I raty podatku od nieruchomo?ci. Podatek nale?y op?aci? do 15.03.2021. Mo?na to zrobi? u pani Ma?gorzaty Tyskiej przy ul. Wiosennej 50 w godzinach 14.00-19.00. W dniach 11 i 12 marca od godziny 16.00-19.00 pani So?tys czeka w ?wietlicy wiejskiej przy Parkowej 3. 


Autor: Rada So??ecka czytaj więcej...   komentarze [0] [FB: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zebranie w sprawie bud??etu na 2021 rok 2020-08-21

10.09.2020 o godzinie 19 (po wyborach do Rady Seniorów) odb?dzie si? zebranie w sprawie ustalenia bud??etu na 2021 rok.


Autor: Rada So??ecka   komentarze [0] [FB: ]

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] >>
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...