KOMUNIKACJA
 

Aby móc si? dosta? lub wydosta? z Kryniczna (g??ównie do/z Wroc??awia i do/z Trzebnicy) nale??y wzi?? pod uwag? jedynie l?dowe ??rodki komunikacji - nie ma samolotów,  tym bardziej nie ma statków ( mo??e wszystko przed nami ). Kursuj? tu jedynie autobusy oraz busy (poni??ej podane s? rozk??ady jazdy), Docieraj? tu równie?? taksówki, nie spotyka si?  jednak poci?gów czy  tramwajów, metra zapewne te?? nie zobaczycie , zreszt? zawsze mo??na rowerkiem podskoczy? jak nie jest daleko.


Na podstronach znajdziecie dok??adne rozk??ady:

autobusów
busów


And??elina

 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...