Rys historyczny wsi Kryniczno

  Pierwsza wzmianka o istnieniu osady, nazywanej dzisiaj Kryniczno pochodzi z 23 kwietnia 1155 roku – wieś Chitinchici (utożsamiana przez historyków z Krynicznem) była wtedy częścią majątku biskupstwa wrocławskiego. W bulli papieskiej z roku 1245 wymieniana jest z kolei wieś Crihnicici lub Cihutici (nazwa ta etymologicznie wywodzi się od Krincici-Krynici). Przez wieki nazwa miejscowości zmieniała się. Dzisiaj, wśród wielu opracowań trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, co właściwie oznacza i skąd pochodzi nazwa naszej pięknej wsi. Ojciec Antoni Dudek przytacza w swym opracowaniu dotyczącym parafii Kryniczno zapis z księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego, z którego wynika, że wieś biskupia opatrzona nazwą Crucicz nosiła również nazwę Kapusta (lub bliskoznaczną). Z kolei inne źródła podają, że pojawiającą się w latach 1305 r. i później nazwa miejscowości wywodzi się od kopca. Obecna nazwa nie ma uzasadnienia historycznego i większości mieszkańców kojarzy się z krynicą czyli źródłem.

   W XV wieku nasza wieś znana była pod nazwą Kappisdorf, wciąż należała do biskupstwa wrocławskiego i często była obiektem handlu bądź zastawu.

Poprzednie nazwy miejscowości:
1155 r. - Chitinchici kub Chitindrici;
1305 r. - Cruczicz albo Caputsdorf;
1362 r. - Capunsdorph;
1369 r. - Capusdorff;
1376 r. - Capusdorf;
1739 r. - Cabsdorf;
poł. XVIII w. - Kapsdorff;
1785 do 1830 r. - Kapsdorf;
1845 r. - Kapsdorf, Kopska Wieś;
1932 r. - Kapsdorf;

   Brak informacji o losach Kryniczna w okresie wojny trzydziestoletniej. Wiadomo natomiast, że w 1666 roku właścicielem wsi był rycerz Sachwitz.

   W 1844 roku w osadzie znajdowało się 31 domów, zamieszkanych przez 249 mieszkańców (wspomnieć tu należy, że we wsi, która była, tak jak w czasach obecnych, wsią parafialną obok katolików mieszkało również wielu protestantów). W tym czasie w Krynicznie działała również szkoła katolicka, wiatrak, cegielnia, browar, a nawet gorzelnia.

   W roku 1929 wieś liczyła 371 mieszkańców. W 1946 roku wieś nazywała się Kryniczno, choć stacja istniejącej wtedy kolejki wąskotorowej PKP nosiła nazwę Czerńczyce.

   Jednym ze strategicznych punktów naszego Kryniczna jest oczywiście kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jak głosi legenda kościół ten został założony z inicjatywy świętej Jadwigi, chociaż Żywot św. Jadwigi nie zawiera wzmianki jakoby to właśnie ona ufundowała kościół. Prawdopodobnie jego fundatorem było biskupstwo wrocławskie.

    Na początku XVI wieku stary, niszczejący drewniany kościół w Krynicznie został przebudowany. Prawdopodobnie w 1538 roku ukończono budowę nowego, murowanego kościoła (brak danych dotyczących budowy świątyni, jedyny ślad to data 1532 r. po zewnętrznej stronie murów).
W latach 1690 – 1702 kościół w Krynicznie był przebudowywany dwukrotnie, otrzymując wystrój barokowy. Organy zbudowano w roku 1746. W latach 1913 – 1916 kościół ponownie rozbudowano i poszerzono. Świątynia z zewnątrz otrzymała wygląd budowli neogotyckiej. Kościół od początku nosił nazwę patronalna św. Stanisława.

   Obecnie wieś Kryniczno wciąż znana jest z pięknego kościoła(wpisanego do rejestru zabytków), a także z nowej szkoły i wielu innych fantastycznych miejsc. Najważniejsi w niej są jednak mieszkańcy czyli my wszyscy, tworzący historię dla przyszłych pokoleń.
  
                                         Margot
 


Autor wykorzystał informacje zawarte w opracowaniu Antoniego Kazimierza Dudka „Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Bpa i M. W Krynicznie”
 
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Michał Klin, Design: Tomasz Matyga ...