ROZK?AD JAZDY - BUS EXPRES


Poniewa?? nie posiadamy dok??adnych danych o godzinach przyjazdu busa do Kryniczna z tego wzgl?du  nale??y wykaza? si? znajomo??ci? matematyki na poziomie podstawowym :P i do ka??dej godziny busa  wyje??d??aj?cego z Trzebnicy / z Wroc??awia nale??y doda? ok. 10-15 min.( czasem wi?cej, czasem mniej- zale??y od dnia i godziny ).

Kryniczno – Wroc??aw Nadodrze


Kryniczno – Trzebnica


 
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...