Aktualności

Zebranie Sołeckie

Sołtys i Rada  Sołecka Kryniczna zapraszają mieszkańców na zebranie sołeckie dnia 12 września 2022 r. o godz.19.00 w świetlicy wiejskiej w Krynicznie

Program zebrania:

1. Omówienie realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2022 r.

2. Zmiany w Funduszu Sołeckim 2022 r,

3. Wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2023

4. Głosowanie projektu Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.